برگزاری کارگاه آموزشی نشر توسط استاد عبدالحسین آذرنگ

برگزاری کارگاه آموزشی نشر توسط استاد عبدالحسین آذرنگ

استاد عبدالحسین آذرنگ مروج برگزیده ترویج علم ایران در حاشیه همایش تخصصی «نقش سمن های اجتماعی در توسعه فرهنگی» در ساری کارگاه آموزشی نشر برگزار می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره کارگاه آموزشی به لینک زیر مراجعه فرمائید.

 

   http://mazandaran.farhang.gov.ir/fa/news/239403